Därför ska du försäkra din hund

Har du glömt att försäkra din hund eller har du kanske gjort ett aktivt val att inte göra det? I så fall utsätter du både dig och din hund för stor fara. Det kan nämligen kosta hunden livet om du inte har försäkrat den, speciellt om du inte har ett stort sparkapital som du kan lägga på eventuella veterinärkostnader. För egen del finns det risk att du försätter dig i ekonomisk knipa om olyckan är framme.

Försäkringen – en fallskärm

Om man planerar att skaffa hund är det viktigt att tänka några steg framåt för att inte försätta hunden i fara. Det gäller nämligen att valpsäkra sitt hem om man skaffar valp, men även vuxna hundar kan behöva lite hjälp och stöd för att inte råka illa ut. Tyvärr finns det en hel del saker som en hund kan råka ut för genom livet och som många gånger kan bli livshotande. Det är där en försäkring kommer in i bilden. Du som hundägare kan omöjligt tänka på allt eller förebygga precis alla situationer som skulle kunna bli en fara för hunden. Oftast sker olyckor helt oväntat och då gäller det att vara beredd.

Att ha hunden försäkrad kan inte förebygga olyckor, men det kan stötta och hjälpa när olyckan väl är framme. Som tur är finns Lassie, en digital djurförsäkring, som är enkel att skaffa och som finns där som ekonomiskt stöd om hunden skulle behöva veterinärvård. Allt för många hundägare lämnar sin hund oförsäkrad och det kan i värsta fall leda till att hunden dör eller att ägaren tvingas skuldsätta sig för att ha råd med veterinärkostnaderna. Genom att skaffa en djurförsäkring tidigt får man ett ekonomiskt skydd när man behöver det som mest.