Hunddagis

Med hundens bästa för sina ögon utnyttjar allt fler hundägare hunddagis för sina hundar. Det är barns dagis som stått modell för företeelsen hunddagis. Hunddagiset tar hand om hunden medan matte och/eller husse arbetar. I övrigt inga likheter.

Självklart ska hundar som vistas på hunddagis både vara försäkrade och vaccinerade.

Ett hunddagis kan ha en mix med boxar, erbjuda promenader och en större hundrastgård där hunden har möjlighet att leka och busa.

 

Riksdagsmotion – Motion 2010/11:Sk407
Dåvarande riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) inlämnade i oktober 2010, en motion i Riksdagen avseende en möjlig utvidgning av RUT-avdraget till att omfatta även olika former av hundtillsyn. Något som enligt motionären skulle kunna bidra till en bättre omsorg om djuren, då många hundar tros tvingas vistas ensamma hela dagarna.

 

Kostnad dagisplats
En hunddagisplats kan kosta omkring 3 000 kronor i månaden. På vissa orter är platsbristen dock stor så priset kan öka på grund av brist på utbud.

 

Affärsmöjlighet
Särskilt i storstadsregionerna kan det vara platsbrist, vilket ger entreprenörer möjlighet att öppna hunddagis. Fast man ska vara medveten om att det finns vissa grundkrav för driften av ett hunddagis. Hundarna bör antingen ha möjlighet att rasta sig själva ute på hundgården eller få möjlighet till vistelsetid ute, exempelvis under ordnade promenader. Jordbruksverkets regler för husdjur ska vara uppfyllda. Personalen bör ha kunskap om djurs beteende, måhända med utbildning från ett naturbruksgymnasium. Ta inte emot hundar som är sjuka och definitivt inte om de inte har alla vaccinationer. Som ägare till ett hunddagis vill du definitivt inte anklagas för att vara skyldig till att bidra till smittspridning av sjukdomar bland dina gäster.Hunddagis 22

 

Hundägare – medbestämmande
Som hundägare ligger det i ditt intresse att kontrollera hur din hund har det på dagis. Äter den bra? Får den tillräckligt med motion i form av promenader och utevistelse? Förvaras hundarna i små burar? Håller lokalerna måttet i övrigt? Det är ditt ansvar som matte eller husse att kontrollera att din hund trivs och har det bra då den är på dagis.