Hundkennel

Om du har köpt en hundvalp någon gång har du troligen besökt en hundkennel. Det är en plats för uppfödning av hundar där de blir omhändertagna tills en köpare bestämmer sig för just den hunden. Att ha en hundkennel är inte lika lätt som att öppna upp en gårdsbutik eller driva e-handel. För att skydda hundarna krävs det en rad olika tillstånd och licenser för att kenneln ska bli godkänd. Givetvis ligger det i säljarens, köparens och inte minst hundarnas intresse att kenneln sköts på ett korrekt vis. Det är det som licenser och tillstånd ska intyga.

 

En annan säkerhetsfunktion är Svenska kennelklubben. Där kan svenska kennlar söka medlemskap för att säkerställa sin kvalitet. Kennelklubben ser till att bara kennlar med godkända kriterier får medlemskap för att någon som köper en hund därifrån ska kunna vara säker på att den har fått en bra uppväxt. De tittar på kriterier som hygien, storlek på byggnaden och vilken stimulans hundarna får i form av motion och lekutrymmen. Om du har alternativet att köpa hund från en kennel som godkänts av Svenska kennelklubben bör du välja det fram icke-certifierade kennlar.Hundkennel 1

 

I USA är det vanligt att göra åtskillnaden mellan en ”breeding kennel” och en ”boarding kennel”. Det första syftar på en uppfödningskennel där nya hundvalpar föds och växer upp. Det andra syftar på det som i Sverige ibland kallas för hunddagis. Det innebär att det finns en plats där hundägare kan lämna sina hundar mot en avgift under en kortare tid. Eftersom hundar kräver mycket uppmärksamhet och skötsel går de inte att lämna ensamma hemma i flera dagar, vilket gör att en hundkennel kan se till att ta hand om hundarna medan ägarna är borta. Åker du bort på sommaren är det bra att se till att kenneln har tillgång till badkar som hunden kan använda för att svalka sig.

 

Om du ska åka bort är det skonsamt mot både hunden och dig att låta den vara hos en kennel istället för att vara ensam hemma. Hunden slipper känna understimulerad och risken för att den ska vara olycklig minskar markant om den befinner sig bland människor. Visst kommer den att sakna husse och matte, men tiden går fortare om man är bland vänner. Dessutom slipper du oroa dig för att något ska gå sönder i hemmet när du inte är där.